อื่นๆ (*หากไม่ทราบ)

การทิ้งขยะชิ้นใหญ่ โซฟา

26 ส.ค. 2566 อ่าน 38
ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ทำอย่างไรครับ
ตอบกลับ 2 ข้อความ
 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  4 ก.ย. 2566 เวลา 09:16

  เรียน คุณ pramote singkham             เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ประสานแจ้งเรื่องดังกล่าวของท่านไปยังเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบแล้ว ประกอบกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ติดต่อกับท่านในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจึงขอยุติเรื่องดังกล่าวของท่านค่ะ ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  28 ส.ค. 2566 เวลา 11:59

  เรียน คุณ pramote singkhamเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ประสานแจ้งเรื่องดังกล่าวของท่าน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว เพื่อดำเนินการติดต่อกลับไปยังท่านในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 038-193115 ต่อ 3103 ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566