อื่นๆ (*หากไม่ทราบ)

ร้องเรียนการจัดงานหลังวัดดอนหัวฬ่อ

17 ส.ค. 2566 อ่าน 81
ขอสอบถามค่ะว่าหน่วยงานใดอนุมัติให้จัดงานคะ เสียงดังมากกกกก รบกวนเวลาพักผ่อนมาก แล้วจัดในย่านชุมชน เสียงดังจนถึงเกือบเที่ยงคืน และระยะเวลาจัดงานก็ตั้งหลายวัน
ตอบกลับ 2 ข้อความ
 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  8 ก.ย. 2566 เวลา 12:36

  เรียน คุณ Pimprapa Kanjanawatasilp                         เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการดังนี้                         1. วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจติดตามการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนจากตลาดนัด ซึ่งได้สอบถามประชาชนที่พักอาศัยข้างเคียง แจ้งว่าจะมีงานมหกรรมคอนเสิร์ต เปิดตลาดช๊อป ในวันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2566 เป็นเวลา 10 วัน                         2. วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมติดต่อไปยังผู้ร้องเรียนรายหนึ่งทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อสอบถามถึงกรณีที่มีรถยนต์มาเปิดเพลงส่งเสียงดังรบกวนและเสียงดังจากการแสดงคอนเสิร์ตบริเวณตลาดนัดที่ติดกับหอพัก เดอะ อมตะ เพลส 2 ซึ่งผู้ร้องเรียนรายดังกล่าวแจ้งว่าไม่มีรถยนต์และการแสดงคอนเสิร์ตมาเปิดเพลงส่งเสียงดังรบกวนแล้ว                         3. งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้มีประชาชนเขียนคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ. 1) ยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต มีข้อความดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้เครื่องดังกล่าวนั้นเพื่อทำการโฆษณากิจการ งานมหกรรมคอนเสิร์ต เปิดตลาดช็อป ณ หลังวัดดอนหัวฬ่อ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตอบรับเทศกาลวันแม่ วันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2566 และเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้อนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ประกอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 4)                         ในการนี้ การแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งได้ดำเนินการสิ้นสุดลง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2566 แล้ว ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจึงแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้ท่านทราบ และขอยุติเรื่องร้องเรียนของท่านลงวันที่ 8 กันยายน 2566                        

 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  17 ส.ค. 2566 เวลา 08:34

  เรียน คุณ Pimprapa Kanjanawatasilp เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อรับเรื่องค่ะ และจะสอบถามไปยังงานเทศกิจ ฝ่ายปกครองในเรื่องการอนุญาตใช้เสียงของงานหลังวัดดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ประสานแจ้งเรื่องเบื้องต้นไปยังเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ฝ่ายปกครองทราบแล้ว และหากผลการดำเนินการเป็นประการใด เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปค่ะรับเรื่องวันที่ 17 สิงหาคม 2566