สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

งานหลังวัดดอนดำรงธรรมส่งเสียงดังตอนกลางคืนรบกวนมาก

14 ส.ค. 2566 อ่าน 82
เมื่อไม่นานมานี้ ที่ตลาดหลังวัดจัดงานและมีนังร้องมาร้อง เล่นเพลงเสียงดังจนถึงเที่ยงคืน ไม่สามารถนอนพักผ่อนได้ อยากให้ทางหน่วยรัฐเข้าตรวจสอบและควบคุมระดับเสียงให้เบาลง เพราะเดือดร้อนมากนอนไม่ได้เลย กระทบการพักผ่อนและสุขภาพมาก
ตอบกลับ 2 ข้อความ
 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  8 ก.ย. 2566 เวลา 12:07

  เรียน คุณ Chalita Areewijit                         เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการดังนี้                         1. วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจติดตามการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนจากตลาดนัด ซึ่งได้สอบถามประชาชนที่พักอาศัยข้างเคียง แจ้งว่าจะมีงานมหกรรมคอนเสิร์ต เปิดตลาดช๊อป ในวันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2566 เป็นเวลา 10 วัน                         2. วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ติดต่อไปยังเจ้าของหอพัก เดอะ อมตะ เพลส 2 (ผู้ร้องเรียน) ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อแจ้งถึงปัญหาที่เกิดจากการส่งเสียงดังรบกวน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะประสานเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป                         3. วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ติดต่อไปยังเจ้าของหอพัก เดอะ อมตะ เพลส 2 เพื่อแจ้งถึงการจัดแสดงคอนเสิร์ตที่ส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยที่หอพัก เดอะ อมตะ เพลส 2 ซึ่งการแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งได้ดำเนินการสิ้นสุดลง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2566 แล้ว ส่วนในกรณีของรถยนต์ที่เปิดเพลงส่งเสียงดังรบกวนนั้น เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการตรวจติดตามให้อีกครั้งและจะแจ้งให้ทราบต่อไป                         4. วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมติดต่อไปยังผู้ร้องเรียนรายหนึ่งทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อสอบถามถึงกรณีที่มีรถยนต์มาเปิดเพลงส่งเสียงดังรบกวนและเสียงดังจากการแสดงคอนเสิร์ตบริเวณตลาดนัดที่ติดกับหอพัก เดอะ อมตะ เพลส 2 ซึ่งผู้ร้องเรียนรายดังกล่าวแจ้งว่าไม่มีรถยนต์และการแสดงคอนเสิร์ตมาเปิดเพลงส่งเสียงดังรบกวนแล้ว                         5. งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้มีประชาชนเขียนคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ. 1) ยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต มีข้อความดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้เครื่องดังกล่าวนั้นเพื่อทำการโฆษณากิจการ งานมหกรรมคอนเสิร์ต เปิดตลาดช็อป ณ หลังวัดดอนหัวฬ่อ ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตอบรับเทศกาลวันแม่ วันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2566 และเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้อนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ประกอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 4)                         ในการนี้ การแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งได้ดำเนินการสิ้นสุดลง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2566 แล้ว ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจึงแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้ท่านทราบ และขอยุติชเรื่องร้องเรียนของท่าน ลงวันที่ 8 กันยายน 2566               

 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  15 ส.ค. 2566 เวลา 09:12

  เรียน คุณ Chalita Areewijitเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อรับเรื่องค่ะ และจะประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ หากผลการดำเนินการเป็นประการใด เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปค่ะรับเรื่องวันที่ 15 สิงหาคม 2566