อื่นๆ (*หากไม่ทราบ)

ร้านเครื่องเสียงเปิดเพลงเสียงดังไม่เกรงใจร้านข้างๆ

1 เม.ย. 2567 อ่าน 21
ร้านเครื่องเสียงนพซาวด์ติดเรียบมอเตอร์เวย์ฝั่งวัดซากสมอ อยากให้ทางเทศบาลมาควบคุมเสียงหน่อย ทำให้คนที่ทำงานออกกะมานอนไม่ได้ และเปิดเพลงสร้างความรำคาญทุกวัน
ตอบกลับ 4 ข้อความ
 • Kantapat Lertsirinitikun

  Kantapat Lertsirinitikun

  3 เม.ย. 2567 เวลา 12:02

  เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีตามคำร้องของท่านเรียบร้อยแล้ว โดยได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้ทดสอบเสียงบริเวณอื่น เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่พักอาศัยใกล้สถานประกอบการ ทั้งนี้ หากท่านยังคงได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวอีก ขอให้ท่านแจ้งมายังช่องทางการร้องเรียนที่ท่านสะดวก ขอแสดงความนับถือ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

 • Kantapat Lertsirinitikun

  Kantapat Lertsirinitikun

  3 เม.ย. 2567 เวลา 12:02

  เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีตามคำร้องของท่านเรียบร้อยแล้ว โดยได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้ทดสอบเสียงบริเวณอื่น เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่พักอาศัยใกล้สถานประกอบการ ทั้งนี้ หากท่านยังคงได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวอีก ขอให้ท่านแจ้งมายังช่องทางการร้องเรียนที่ท่านสะดวก ขอแสดงความนับถือ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

 • Kantapat Lertsirinitikun

  Kantapat Lertsirinitikun

  3 เม.ย. 2567 เวลา 12:01

  เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีตามคำร้องของท่านเรียบร้อยแล้ว โดยได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้ทดสอบเสียงบริเวณอื่น เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่พักอาศัยใกล้สถานประกอบการ ทั้งนี้ หากท่านยังคงได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวอีก ขอให้ท่านแจ้งมายังช่องทางการร้องเรียนที่ท่านสะดวก ขอแสดงความนับถือ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

 • Kantapat Lertsirinitikun

  Kantapat Lertsirinitikun

  2 เม.ย. 2567 เวลา 09:54

  เรียน คุณ เสี่ยโอน การช่างเทศเทศบาลดอนหัวฬ่อได้รับทราบเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผลให้ท่านครับขอแสดงความนับถืองานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ