อื่นๆ (*หากไม่ทราบ)

แจ้งจับสุนัขจรจัดภายในหมู่บ้าน

10 ม.ค. 2567 อ่าน 118
อยากสอบถามว่า ถ้าอยากแจ้งจับสุนัขจรจัด ต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้าง
ตอบกลับ 1 ข้อความ
  • ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล

    ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล

    10 ม.ค. 2567 เวลา 13:27

    เรียน  คุณ Pongsatorn Pokhumกรณีตามที่ท่านสอบถามมานั้น ขอให้ท่านติดต่อเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-193115-20 ต่อ 3102 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความนับถือนางสาวพนิตพิชา ใต้แสงทวีธรรม นิติกรปฏิบัติการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล