สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ร้องเรียนเรื่องเสียงและฝุ่นมลภาวะทางอากาศ

22 ธ.ค. 2566 อ่าน 45
เนื่องจากโครงการหมู่บ้านแสนรัก 12 ตั้งอยู่ติดกับสถานประกอบกิจการ ธุรกิจค้าของเก่า ปัญหา คือ เรื่องของเสียง และฝุ่นมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้น อยากหาแนวทางแก้ไขเพราะจะได้อาศัยอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวค่ะ
ตอบกลับ 2 ข้อความ
 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  3 ม.ค. 2567 เวลา 15:29

  เรียน คุณปิยวรรณ แสนนาใต้                ตามที่ท่านร้องเรียนต่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ กรณีร้องเรียนเรื่องเสียงและฝุ่นมลภาวะทางอากาศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น                 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเรียนว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งได้แจ้งปัญหาข้อร้องเรียนให้ผู้ประกอบการทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาตามคำร้อง หากผลการดำเนินการเป็นประการใด จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว                จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถืองานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  22 ธ.ค. 2566 เวลา 14:12

  เรียน คุณปิยวรรณ แสนนาใต้เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ รับเรื่องค่ะ และจะประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ หากผลการดำเนินการเป็นประการใด เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปค่ะ ขอแสดงความนับถืองานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ