การก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และไฟฟ้า

ทาสี ซ่อมแซม ลูกระนาด

ทาสี ซ่อมแซม ลูกระนาด

27 ต.ค. 2566 อ่าน 27
ซอยเรืองอร่าม รถเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก สีจืดจาง ชำรุดตลอดเส้นทาง
ตอบกลับ 2 ข้อความ
 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  13 ธ.ค. 2566 เวลา 16:39

  เรียน คุณมานะ ชฎาแก้ว            ตามที่ท่านร้องเรียนต่อเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ กรณีทาสีและซ่อมแซมลูกระนาด บริเวณซอยเรืองอร่าม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น             เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเรียนว่า กองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว และได้ดำเนินการทาสีลูกระนาด ตามคำร้องของท่านแล้ว ในการนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จึงขอยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เนื่องจากข้อร้องเรียนของท่านได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจจากการแก้ไขปัญหาข้างต้น             จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถืองานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  30 ต.ค. 2566 เวลา 09:58

  เรียน คุณ มานะ ชฎาแก้วเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ รับเรื่องค่ะ และจะประสานแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ หากผลการดำเนินการเป็นประการใด เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปค่ะ รับเรื่องวันที่ 30 ตุลาคม 2566